Slévárna

Ve slévárně je v provozu 35 automatů firmy FRECH, pro tlakové lití zinkových slitin se zavírací silou od 75 do 2200kN, a 3 licí automaty firmy TECHMIRE. Velké stroje jsou vybaveny manipulátory od firmy ABB, které provádějí vyjmutí odlitků a jeho vložení do ostřihovacího nástroje, nově jsou instalovány průmyslové roboty KUKA.

Při všech činnostech je velký důraz kladen na jakost. Kvalita používané slitiny je sledována jak na vstupu, tak i v průběhu odlévání. Vzorky taveniny jsou odebírány přímo z licích strojů. Jsou na nich prováděny analýzy na vlastním spektometru.

Pravidelně kontrolujeme také teplotu taveniny v licích strojích. O stroje a formy pečují kvalifikovaní pracovníci, kteří absolvují jak školení interní, tak školení prováděné techniky firmy FRECH.

Dílna údržby forem je vybavena všemi základními obráběcími stroji včetně stroje pro elektrojiskrové obrábění, ultrazvukové čističky forem a rovněž disponuje zařízením Microtig na svařování a opravy forem.

Kvalita odlitků je trvale sledována podle kontrolních plánů obsluhou strojů o pracovníku kontroly. K vyhodnocování kvality využíváme program SPC pro statickou procesní regulaci.

Pro účely měření jsou využívány Profilprojektor a 3D měření Carl Zeiss O-Inspect 322.

Fotogalerie


Tlakové lití

Manipulační robot ABB

Výstupní kontrola

Výstupní kontrola

 

Power-Cast Ortmann s.r.o. Krokova 794, 405 01 Děčín I; telefon: +420 412 709 195, fax: +420 412 709 196