Aktuality

 

 1.4.2017

  Systém energetického managementu

 Společnost zavedla systém energetického managementu dle normy ČSN ISO 50001:2012, včetně jeho certifikace. 

 

Power-Cast Ortmann s.r.o. Krokova 794, 405 01 Děčín I; telefon: +420 412 709 195, fax: +420 412 709 196